Танилцуулга

Эрхэм зорилго

“Монгол угсаатан, ястны утга соёлын өвийн сор дээжсийг сурталчлах, судлах, сургах хийгээд үйлчлүүлэгч, харилцагч түншүүдийнхээ эрэлт шаардлагад нийцсэн орчин цагийн болон дэлхийн сонгомол бүтээлийг урлах чадавхи бүхий өндөр боловсролтой хамт олны бүрдлийг нэгтгэсэн мэргэжлийн урлагийн төв байхын эрхэм зорилго оршино."

Алсын хараа

Монгол улсын үндэсний урлагийн үнэт бүтээлүүдийг өөрийн ард түмэн болон гадаадын олон орны ард иргэдийн сэтгэл зүрхэнд хоногшин үлдээж, оюуны хэрэгцээг хангаж, монгол бренд бий болгох

Хэтийн зорилго

Монгол угсаатан, ястны утга соёлын өвийн сор дээжсийг сурталчилах олон улсын төв байна.