Grand TheatremedeeБайгууллагын орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.

Байгууллагын орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны “Эрүүл аюулгүй- Цэвэр орчин” бүрдүүлэх тухай арга хэмжээний тухай 02, 03 дугаар албан даалгавар, “Хог хаягдлын тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.10, “Эрүүл ахуйн тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.4.3 дахь заалтад заасны дагуу ҮУИТ-с байгууллагын орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.

Leave a Reply