Grand TheatremedeeМОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ УРЛАГИЙН ИХ ТЕАТР НЬ ОЛОН УЛСЫН ЭХ ҮРСИЙН БАЯРЫН ӨДӨР-ИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН “ИЖИЛ ХОЁР БОТГО” ХҮҮХДЙИН ДУУЛАЛТ БҮЖГЭН ЖҮЖГЭЭН 2018.06.01-НЫ 11:00, 2018.06.02-НЫ 14:00 ЦАГУУДААС ТУС ТУС ТОГЛОХ ГЭЖ БАЙНА.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ УРЛАГИЙН ИХ ТЕАТР НЬ ОЛОН УЛСЫН ЭХ ҮРСИЙН БАЯРЫН ӨДӨР-ИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН “ИЖИЛ ХОЁР БОТГО” ХҮҮХДЙИН ДУУЛАЛТ БҮЖГЭН ЖҮЖГЭЭН 2018.06.01-НЫ 11:00, 2018.06.02-НЫ 14:00 ЦАГУУДААС ТУС ТУС ТОГЛОХ ГЭЖ БАЙНА.

 

 

Leave a Reply