Grand TheatreМэдээХэл хуурийн сургалт

Хэл хуурийн сургалт

Үндэсний өв язгуур урлагаа судлан сургах зорилгоор ҮУИТ-ын нийт 20 уран бүтээлчийг” Хэл хуур”-ын сургалтад 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөс нийт 20 цагийн танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр хамруулж байна.