Grand TheatreСанхүүАрхивын эрхлэгч Б.Хонгорзул

Архивын эрхлэгч Б.Хонгорзул

Батсайханы Хонгорзул

Үндэсний урлагийн их театрын архивын эрхлэгч