А.Мөнхбаатар

Алтансүх овогтой Мөнхбаатар

Тайз засагч

Соёлын яам шилдэг залуу алтан медаль                   2021 он