Grand TheatreuncatigorizedБАТНАСАН АЛТАНЦЭЦЭГ

БАТНАСАН АЛТАНЦЭЦЭГ

1973-онд Улаанбаатар хотод төрсөн.

1993-онд Хөгжмийн колледжыг оркестрын

Хөгжимчин, Хөгжмийн сургуулийн багш мэргэжлээр төгссөн.1995-оноос эхлэн

23-дахь жилдээ “шударга” хөгжимчнөөр ажиллаж байна.

2004-онд “шудрага” хөгжмийн анхны бөгөөд өөрийн бие даасан “Ардын Аялгуу”

нэртэй цомог гаргасан.

2010-онд “Глиссандо” нэртэй шударга хөгжмийн анхны мэргэжлийн хамтлаг

байгуулан гишүүн бөгөөд ахлагчаар ажилладаг.

ОХУ, БНХАУ, Их Британи, Япон, Өмнөд Солонгос зэрэг орнуудад айлчлан тоглолт

хийсэн.

2005,2008- онуудад Монгол Улсын Боловсрол,Соёл,Шинжлэх ухааны Яамны

“Жуух Бичиг”

2010-онд “М.У.С.Т.А”- цол тэмдгээр

2010-онд “М.Ү.Э.С.Т.А” – цол тэмдгээр тус тус шагнагдсан.