Grand TheatreuncatigorizedНОРДОГ ЖҮРМЭДДОРЖ

НОРДОГ ЖҮРМЭДДОРЖ

1976 онд Өмнөговь аймагт төрсөн.
1992-1995 Өмнөговь аймгийн ХЖТеатрт хөгжимчин
1995-1999 СУИС-г анхны дээд мэргэжлийн Эвэр Бүрээч-р төгссөн
Ажилласан байдал
1992-1995- Өмнөговь ХЖТеатрт хөгжимчин
1996-2000-ТЗДБЧуулгад хөгжимчин
2000-ҮУИТ-ын хөгжимчин
2003-2005 ХБКоллежд багш
2006-СУИС д багш
1997-оноос Тэнгэр Аялгуу үүсгэн байгуулалцсан
Уран бутээл
Ажиллаж байсан театр чуулгуудынхаа уран бутээлд хамрагдсан
2001-“Тэнгэр аялгуу”1 цомог
2005-“Хөдөөгийн сайхан”-2 цомог
2005- “Мартагдсан аялгуу” бие даасан цомог
2006-” Эсэн Тэнгэрийн эгшиглэн”уран бутээлийн тайлан тоглолт
2006-“Тэнгэр аялгуу -1” цөөхүүл хөгжимчидөд зориулсан цомирлог /товхимол/
2012- “Тэнгэр аялгуу -2” цөөхүүл хөгжимчидөд зориулсан цомирлог /товхимол/
Шагнал
2005-Соелын тэргүүний ажилтан цол тэмдэгээр шагнуулсан