С.ГҮЕН

Овог, нэр: Сүхбаатар Гүен

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

Боловсрол:

  • 2022 Монгол Улсын Консерватори

Ажлын туршлага:

  • 2020 оноос МУҮУИТ-т хөгжимчин

Уралдаан, тэмцээн:

  • 2018 онд Бүгд Найрамдах Унгар улсын Будапешт хотын цохивор хөгжимчдийн уралдаанд 2-р байр

  • 2022онд БНЛатвия улсын Үндэсний цохивор хөгжимчдийн уралдаанд Тэргүүн байр

  • 2022онд МУӨҮЦХөгжимчдийн Уралдаанд Тэргүүн байр