Grand Theatreүйлчилгээний албаТайз жижиг хэрэглэлийн эрхлэгч С.Хүрэлбаатар /СТА/

Тайз жижиг хэрэглэлийн эрхлэгч С.Хүрэлбаатар /СТА/

Сэргэлэн овогтой Хүрэлбаатар

Тайз жижиг хэрэглэлийн эрхлэгч

  • Говьсүмбэр аймгийн боржигон чуулга                   2010 онд
  • ҮУИТ                                                                                  2019 онд

Гавьяа шагнал:

  • Монголын залуучуудын холбооны Хөдөлмөрийн алдар алтан медаль            2012 онд
  • Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн Соёлын тэргүүний ажилтан                       2016 онд
  • Соёлын яам “Жуух бичиг”                                                                                               2019 онд
  • Монгол  Улсын   Соёлын тэргүүний ажилтан                                                           2020 онд

Оролцсон уран бүтээлүүд

  • “Есөн эрдэний дуурьсал”                       2019  он
  • “Уул усны шивнээ ”                                 2018 он
  • “Марко поло ”                                           2019 он