Grand TheatreСанхүүТооцооны нягтлан бодогч Т.Наран

Тооцооны нягтлан бодогч Т.Наран

Төмөрбаатарын Наран

Мэргэжил: Нягтлан бодогч, Эдийн засагч

ҮУИТ тоцооны нягтлан бодогч          2020 он