Grand Theatreүйлчилгээний албаГэрлийн оператор Б.Сувдаа

Гэрлийн оператор Б.Сувдаа

Овог,нэр: Бямбадорж Сувдаа

Төрсөн газар: Өвөрхангай аймаг

Боловсрол: Соёл Урлагийн Их Сургууль

Мэргэжил: Соёлын менежер