Санхүүгийн алба

Аж ахуйн нярав Г.Эрдэнэбулган

Овог, нэр: Ганболд Эрдэнэбулган Төрсөн газар: Улаанбаатар хот Боловсрол: 2012 онд Их Монгол дээд сургууль Сэтгүүлч мэргэжлээр Ажлын туршлага: 2022 оноос МУҮУИТ-т ажиллаж