Grand Theatreүйлчилгээний албаДууны найруулагч Г.Нарантуяа /СТА/

Дууны найруулагч Г.Нарантуяа /СТА/

ТАНИЛЦУУЛГА

ГҮНРЭГ овогтой НАРАНТУЯА

  • Д. Жигжидийн нэрэмжит КУДС                           ДУУНЫ НАЙРУУЛАГЧ                              2002он
  • Л. Ванганы нэрэмжит ХЖТеатрт                         ДУУНЫ НАЙРУУЛАГЧ                               2006он
  •  ҮУИТеатрт                                                                 ДУУНЫ НАЙРУУЛАГЧ                                2013он

Шагнал:

  • ” ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДАР” алтан медаль                                2011 он
  •  “ЯАМНЫ ЖУУХ ”                                                                              2013 он