Grand Theatreүйлчилгээний албаЗохион байгуулагч Ж.Батсүрэн

Зохион байгуулагч Ж.Батсүрэн

Овог,нэр: Жаалхүү Батсүрэн

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

Боловсрол:

  • Хан Хөхий дээд сургууль Англи, Испани хэлний орчуулагч