Grand Theatreүйлчилгээний албаГэрэлтүүлэгч Ц.Ганболд

Гэрэлтүүлэгч Ц.Ганболд

Цэцэгмаагийн Ганболд

Тайз засагч

Гавьяа шагнал:

  • Нийслэлийн шилдэг залуу алтан медаль 2021 он