Grand TheatreШанзГ.Цэрэндулам

Г.Цэрэндулам

Шанз хөгжимчин

Ганболдын Цэрэндулам

Төгссөн сургууль:ХБК

Мэргэжлийн багш: М.Энхнар СТА

Мэргэжил: Шанз

Хэдэн оноос ажиллаж эхэлсэн: 2018он

Аялан тоглосон улс орнууд: ӨМӨЗО Хянган, Ордос , Бээжин,