Grand Theatreүйлчилгээний албаТайзны ажилтан Б.Давааням /МУСТА/

Тайзны ажилтан Б.Давааням /МУСТА/

Овог,нэр: Бадамханд Давааням

Төрсөн газар: Өвөрхангай аймаг

Ажиллаж эхэлсэн он:

  • 2011 оноос МУҮУИТ-т ажиллаж байна.

Шагнал:

  • 2019 он Соёлын яамны “Жуух Бичиг “

  • 2021 он Соёлын  Тэргүүний  ажилтан