Э.Ангараг

Овог, нэр: Энх-Амгалан Ангараг

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

Боловсрол:

  • МУК БЦМС 2023

Ажлын туршлага:

  • Хилийн цэрэг

  • 2024 оноос МУҮУИТ-т бүжигчин