Э.Төгөлдөр

Овог, нэр: Эрдэнэбат Төгөлдөр

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

Боловсрол:

  • 2021 онд  Монгол улсын Соёл урлагийн их сургууль төгссөн.

Мэргэжил: Морин хуурч

Ажлын туршлага:

  • 2021 оноос МУҮУИТ-т хөгжимчин

Аялан тоглосон улс орнууд:

  • 2014 онд БНХАУ-ын Хөх хот

  • 2016 онд БНХАУ-ын Бээжин, Да лиан, ОХУ-ын Улан Үдэ

  • 2023 онд БНСУ