2021 / 10 / 11

Үндэсний урлагийн их театр “ТЭРБУМ МОД” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ.