Grand TheatreМэдээ2014 оны 7 сарын тоглолтын хуваарь

2014 оны 7 сарын тоглолтын хуваарь

ҮДБЭЧуулгын 2014 оны 7 сарын

 тоглолтын хуваарь

 

МОНГОЛ УРЛАГИЙН ГАЙХАМШИГ тоглолт

2014 оны 7 сарын 1 – 5, 1 31-нд өдөр бүр 18.00 цаг

          

“ДЭЛХИЙД ГАЙХАГДСАН МОНГОЛ УРЛАГ” тоглолт

2014 оны 7 сарын  5– 15, 18.00 цагт

 

 

  •        МОНГОЛ УРЛАГИЙН ГАЙХАМШИГтоглолт

2014 оны 7 сарын 12-нд  20.45 цагт

Leave a Reply